jueves, 16 de abril de 2015

MARTES DE POESÍA

El poema que he decidido para hoy es Romaxe de nosa señora da Barca, un  poema de  un escritor gallego Federico garcia Lorca.

Romaxe de Nosa Señora da Barca

¡Ay ruada, ruada, ruada
da Virxen pequena
e a súa barca!
A Virxen era pequena
e a súa coroa de prata.
Marelos os catro bois
que no seu carro a levaban.
Pombas de vidro traguían
a choiva pol-a montana.
Mortos e mortos de néboa
pol-as congostroas chegaban.
¡Virxen, deixa a túa cariña
nos doces ollos das vacas
e leva sobró teu manto
as foles da amortallada!
Pol-a testa de Galicia
xa ven salaiando a i-alba.
A Virxen mira pra o mar
dendá porta da súa casa.
¡Ay ruada, ruada, ruada
da Virxen pequena
e a súa barca!


 Resultado de imagen de federico garcia lorca                    Resultado de imagen de federico garcia lorca

No hay comentarios:

Publicar un comentario